Ứng dụng thiện nguyện minh bạch trên nền tảng Vietsmile

Ứng dụng mạng xã hội đa phương tiện Vietsmile tích hợp tính năng thiện nguyện giúp những nhà hảo tâm kết nối với những mảnh đời khó khăn trên tinh thần

Cách để thiện nguyện online được hiệu quả và ý nghĩa hơn

Lòng nhân ái và sự tin tưởng của mỗi người dân nên đặt đúng chỗ là cách để ngăn chặn những kẻ xấu tiếp tục lợi dụng lòng tốt và chiếm đoạt tài sản.