img
Yêu Thương Trao Tay Lâm Đồng 20/03/2022

Chương trình Yêu Thương Trao Tay đầu tiên được tổ chức trong nam 2022 sau một đợt Covid kéo dài hơn nửa năm.

Quỹ sẽ trao tặng Trung Tâm bảo trợ xã hội tại Lâm Đồng những vật phẩm giúp cho sinh hoạt của các bé mồ côi và các cụ già neo đơn.

Với sự tham gia của các anh chị thành viên từ khắp vùng miền.

Rất mong sự ủng hộ và đóng góp của anh chị.

Chia sẻ xã hội