img
Thắp Sáng Hy Vọng Hà Nam 30/05/2021

Thắp Sáng Hy Vọng là một chương trình nhằm hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khắn.
Với mong muốn chia sẻ tấm lòng và tinh thần tới những hoàn cảnh thiếu may mắn Quỹ Loving Heart đã tổ chức lần đầu tại Hà Nam chương trình vào ngày 30 tháng 5 năm 2021.

Anh chị ở khu vực miền bắc đã đại diện Quỹ và tới nhà cô Diệp, hiện đang phải chữa trị bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ xã hội