img
Yêu Thương Trao Tay Khánh Hoà 16/04/2021

Chương trình Yêu thương trao tay đầu tiên của Quỹ Loving Heart  tổ chức tại Khánh Hoà vào ngày 16/04/2021.
Sau gần 3 tháng từ ngày Quỹ được công bố với cộng đồng chương trình đã được diện ra với sự đóng góp của anh chị thanh viên đến từ 3 vùng miền.
Quỹ đã trao tặng xích đu cho Trung Tâm hòi phục chức năng cho trẻ em khuyết tật, và đã trao 97 phần quà cho các cụ neo đơn và trẻ em khuyết tật, mồ côi.

Đây là chương trình đánh dấu sự khởi đầu và một lộ trình dài của Quỹ và tất cả các thành viên sẽ đồng hành.

Chia sẻ xã hội